Søften har alt hvad hjertet begærer af forstadsidyl og smuk natur

Byen bugter sig i det enestående område midt i Søftendalens kuperede terræn.

Dalens jorde afgræsses af kreaturer og området er i kraft af det stejle terræn opretholdt som et af de få velbevarede overdrev. I gamle dage var det almindeligt, at overdrev blev brugt til afgræsning, men med tiden er de fleste blevet enten opdyrket, bebygget eller sprunget i skov. Derfor er de få velbevarede overdrev, som Søftendalen beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Igennem åbne stisystemer holdes dalen dog åben, så besøgende nemt kan udforske det rige dyre- og planteliv som det spændende landskab byder på.

En kommune med energi

Selvom Søften i vid udstrækning orienterer sig imod Aarhus, ligger byen indenfor Favrskov Kommunegrænse – og det er den stolt af.

Favrskov Kommune er en kommune, der får tingene til at ske. I 2012 blev den kåret til årets iværksætterkommune, og siden er de nye tiltag kun blevet flere. Kommunen har et tæt samarbejde med erhvervslivet og den tilbyder et spændende og mangfoldigt udbud af sports-, kultur- og fritidsaktiviteter, der skaber liv og sammenhold for områdets beboere.

Til og fra
Med kun 5 minutter til afkørslen til E45, 5 minutters cykeltur til den helt nye Rema1000, og både vuggestue, børnehave og skole indenfor gåafstand, er det nemt at få hverdagen til at fungere for hele familien.

Søften er med sin centrale beliggenhed en by i der både orienterer sig mod Hinnerup og Aarhus – og pendlere fordeler sig hurtigt og nemt i hele Jylland.

Busforbindelser
Rutebil nr. 115 og nr. 200
Se mere på www.midttrafik.dk

Letbanen
Aarhus Letbane er allerede godt i gang med at binde hele Østjylland sammen. Første etape forbinder allerede Odder og Grenå, og planlægningen af de næste letbaneetaper – herunder etapen fra Aarhus til Søften og Hinnerup – er allerede godt i gang. Der arbejdes på, at der ved Søften Erhverv etableres et parker&rejs-anlæg, hvorfra pendlere kan benytte letbanen det sidste stykke ind til Århus eller Hinnerup. Endelig beslutning og linjeføring forventes i løbet af 2020. Se mere på letbanens hjemmeside www.letbanen.dk

Med udsigt til den smukke dal, byder Søften på et velfungerende nærmiljø hvor skole, indkøb, fritidstilbud og rekreative områder alt sammen ligger i gåafstand.

Søften har knap 3000 indbyggere og er Favrskov Kommunes grænse til det nordlige Århus.

Den er med sin centrale beliggenhed og adgang til motorvejsnettet en by i udvikling. Renoveringen og udbygningen af byens folkeskole, opførelsen af en multihal og udvidelse af træningsfasciliteterne er alt sammen et godt bevis på den fremdrift der kendetegner Søften.

Indkøb
Der arbejdes med planer om en udbygning af Søften bymidte. Indtil videre kan dagligvare­indkøbene ordnes i den nye store Rema1000, mens aftensmaden kan hentes i det lokale pizzaria. Der er desuden kort afstand til Hinnerup, hvor der findes et butikstorv med diverse butikker.

Daginstitutioner
I Søften ligger både den integrerede institution Børnehuset Mælkevejen, Børnehaven Engen og en lang række dagplejere. I Favrskov Kommune er taksterne for daginstitutioner lavere end i Aarhus. Fx sparer man cirka 300 kroner om måneden på en vuggestueplads.

Præstemarksskolen
For mange huskøbere spiller nærheden og kvaliteten af den lokale folkeskole en afgørende rolle i valget af bolig. Et af de aller største trækplastre i Søften, er derfor den velfungerende lokale Præstemarksskole.Skolen ligger i gå-afstand fra Præstemarkshaven, og favner med sine 660 elever alle årgange.

Skolen har et godt ry, og den har netop gennemgået en omfattende renovering og modernisering.

Kultur-og Idrætscenter
Året rundt er Søften Kultur- og idrætscenter byens naturlige samlingssted. Her kan man gå til sport og fitness, leje badmintonbaner og festlokaler – eller bare hænge ud i cafeteriet. Udvidelsen af Kultur- og idrætscenteret blev indviet i 2016, og de nye faciliteter er allerede et kraftcenter i byens kultur og idrætsliv.

Forsamlingshus
Ingen velfungerende by, uden et velfungerende forsamlingshus. Søften har haft et forsamlingshus i mere end 100 år, og dagligt emmer huset af liv og aktivitet. Her kan man leje lokaler med køkken, bar og scene til sammenkomster og arrangementer af enhver art. Det er desuden tilholdssted for Søften lokalrevy, ligesom byens danseskole tilbyder dans for alle aldre.