Grønne områder, aktiviteter og beplantning

Nære relationer og fællesskab er afgørende for om mennesker har det godt, og boligområder der fordrer lokale fællesskaber, bliver mere og mere eftertragtede. I PRÆSTEMARKSHAVEN er der fuldt fokus på at skabe velfungerende fælles–områder, fyldt med rekreative områder, hyggelige kroge, opholdsrum og leg.

I stedet for biler og asfalt bliver PRÆSTEMARKSHAVEN opbygget som lang en park, hvor fællesområderne indgår som en del af projektet. Grønne områder, aktiviteter og beplantning anlægges af Brdr. Thybo, så den ikke efterfølgende skal financierers og anlægges af parcelforeningen. PRÆSTEMARKSHAVENS fællesområder overdrages først til parcelforeningen, når alt står klar til brug for beboerne.

På det store græsområde opføres en stor pavillon med bordebænkesæt, samt en bålplads med grill, hvor beboere kan mødes til fælles aftensmad og hyggeligt samvær.

I udarbejdelsen af projektet har det været vigtigt for os at skabe varierende rum imellem husene, som skal fordre det gode fællesskab, men også tillade privathed og nuancerne derimellem.

Arkitekten, Andreas Obel Bjørn-Præst

I midten af PRÆSTEMARKSHAVEN anlægges et stort grønt legeområde, med plads til udfoldelse for både store og små. Sandkasse, legetårn, gynger og junglesti skaber alsidig leg til områdets børn – der kan mødes og løbe trygt omkring på områdets stier.

På det store græsområde opføres en stor pavillon med bordebænkesæt, samt en bålplads med grill, hvor beboere kan mødes til fælles aftensmad og hyggeligt samvær.

I et andet fælles mellemrum anlægges petanquebane, ligesom der også findes plads til fælleshave med højbede, hvor der efter behov fx kan anlægges juniorhaver, blomster til afklipning eller bede til krydderurter.

Imellem PRÆSTEMARKSHAVENS forskellige rekreative områder anlægges der et stort antal blomsterbede, ligesom der plantes 60-70 træer, så området hurtigt vil fremstå hyggeligt og indbydende.

I PRÆSTEMARKSHAVEN skabes der rum og mulighed for veludviklede nabofællesskaber. Der skabes rum for en øl over hækken, nabobørn ved havelågen og hyggelige sommeraftener i pavillonen. Her går natur, arkitektur og fællesskab op i en højere enhed.